Високодобивен средно ранен сорт зимна пшеница

  • AndinoОсилест сорт
  • Ниски растения с отлична толерантност на полягане и добре изразен восъчен налеп. Класът не се оронва
  • Висок коефициент на братимост и много добра изравненост на братята
  • Много добра толерантност към заболявания
  • Пластичен – приспособява се добре към различни условия на отглеждане
  • Препоръчителна сеитбена норма: 550 кълняеми семена/кв. метър
    • Опаковка: Торби по 1 тон
    • Третиране: Семената са третирани с фунгицид Дивидент Формула М и стартерен тор Ферти Сийдс