Нова опасност за рапицата през тази есен

На все повече места в Централна Северна България се установява повреда от голи охлюви. Повредата, както е видно от снимките, се изразява в миниране на листата, листните дръжки и стъблото на младите рапични растения. Тази повреда е характерна за по-ранните възрасти на неприятеля. С нарастване размера на охлювите повредите стават по-груби, наблюдава се скелетиране на…

Изравнен старт и здрави пшенични растения през зимата

Опит с Ферти Сийдс изведен в района на гр. Кубрат от фирма Стемагро. Сеитбата на двата варианта е извършена в един и същи ден. Семената пшеница са от един сорт и една партида, третирани с еднакъв обеззаразител. Наблюдава се значителна разлика в разитието на семената третирани с Ферти Сийдс и нетретираните семена. Дружното първоначално развитие…

Стартерен тор за ефективно подхранване на пшеницата

При проведените съдови опити с Ферти Сийдс се установи до 30% по-развита коренова система и 6-10% увеличен брой на образуваните братя (степента на братене зависи и от дълбочината на сеитба).