Нова опасност за рапицата през тази есен

На все повече места в Централна Северна България се установява повреда от голи охлюви. Повредата, както е видно от снимките, се изразява в миниране на листата, листните дръжки и стъблото на младите рапични растения. Тази повреда е характерна за по-ранните възрасти на неприятеля. С нарастване размера на охлювите повредите стават по-груби, наблюдава се скелетиране на…