Качествени семена пшеница АВЕНЮ С1

И тази година Профиагро България разполага с перфектно заготвени висококачествени семена пшеница АВЕНЮ С1. Всички семепроизводни посеви бяха успешно ожънати преди дъждовете. Заготовката е с новоизградена (2017г.) професионална линия на немската фирма Петкус. Семената са третирани с обеззаразител Витавакс Роял, стартерен тор Ферти Сийдс за бърз и дружен старт, дълбока коренова система, оптимално начално развитие…

РЯДКО СРЕЩАНО ЗАБОЛЯВАНЕ ЗАСТРАШАВА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Болестта е идентифицирана по млади пшенични растения през ноември 2016 г в Централна Южна България с помощта на проф. С. Бобев от Агарен Университет – Пловдив. Rhizoctonia cerealis Van der Hoeven е почвено обитаваща гъба идентифицирана и съобщена за първи път от Van der Hoeven през 1977 г. в Холандия. Следват съобщения за наличие в…

Дълбочината на сеитба пряко влияе върху братимостта и добива на пшеницата

Голям брой проучвания доказват пряката зависимост между дълбочината на сеитба и степента на братене, а в последствие и върху добива и качеството на продукцията. Доказано е, че най-добри резултати се получават при сеитба на дълбочина 3-4 см. Както се вижда от илюстрацията на FAO, при по-дълбоките сеитби се формират растения с намалена възможност за братене,…

Изравнен старт и здрави пшенични растения през зимата

Опит с Ферти Сийдс изведен в района на гр. Кубрат от фирма Стемагро. Сеитбата на двата варианта е извършена в един и същи ден. Семената пшеница са от един сорт и една партида, третирани с еднакъв обеззаразител. Наблюдава се значителна разлика в разитието на семената третирани с Ферти Сийдс и нетретираните семена. Дружното първоначално развитие…