ВИТАФЕР ТОРОВЕ
МОДЕРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА НАНОЧАСТИЦИТЕ

Ние предоставяме на вашето внимание ВитаФер, листни торове произведени по съвременни технологии. Те са разработени въз основа на над 17 години опит в производството на висококачествени течни торове. Иновацията при тези торове се изразява във фрагментацията на съдържащите се хранителни вещества сведени до размера на наночастиците, както и използването на повишаващи ефективността помощни вещества включени във формулацията.

Какво са наночастиците?

 • Наночастиците са части от материята с големина до сто нанометра. Един нанометър е равен на десет милиардни от метъра = 10-9 метра Частиците са много пъти по-тънки от дебелината на косъм
 • Частици с много различни физични и химични свойства
 • Частици с далеч превъзхождаща разтворимост, химическа активност и потенциал за усвояване в сравнение с по-големи частици от същата субстанция

Какво постигнахме от фрагментацията на хранителните вещества до такива малки размери в торовете ВитаФер?

 • По-ефективно усвояване на хранителните вещества
 • По-бързо и ефективно изхранване на растенията
 • По-интензивен растеж на растенията
 • Увеличаване устойчивостта на растенията при неблагоприятни условия
 • Увеличаване на съпротивителните сили при нападение от болести и неприятели
 • Значително подобрение на качеството и увеличаване на добива

Защо да изберете торове ВитаФер®?

Листното хранене на земеделските култури се превърна в неразделна част от модерното земеделие. То е от решаващо значение за увеличаване на добивите и качеството на произведената продукция.

Усвояването на основни хранителни вещества често е възпрепятствано поради недостиг на микроелементи, неправилно развитие на кореновата система, неблагоприятни почвени и климатични условия, например студ, горещина, суша, ниско или високо рН на почвата. Елементите доставени чрез листното третиране са на разположение за растенията веднага,  лесно и бързо се усвояват, когато са в подходяща форма. Поради това ефективността на храненето през листата е много по-висока, отколкото през почвата.
Бързо и целенасочено се предотвратява и контролира недостига на хранителни вещества, което е важно не само за поддържане на оптимален растеж на растенията, но също така и за подобряване усвояването на почвените торове.

С какво се отличават торовете ВитаФер®?

 • Идеален състав от макро и микроелементи,разработен въз основа на научни изследвания и селскостопански практики в целия свят
 • Най-високо качество на използваните компоненти по време на производството – всички материали използвани в производството на торове ВитаФер® са със ISO сертификати
 • Добавки, които подобряват качеството и ефективността

Анти-изпарители:

 • Редуцират изпаряването микро капките на работния разтвор преди достигане повърхността на листата
 • Удължават времето за абсорбиране на препарата от растенията
 • Гарантират висока ефективност на извършената процедура

Овлажняващи средства:

 • Стимулират ре-активацията на изсъхналия върху повърхността на листата разтвор. Дори повишената влажност на въздуха в утринните часове е достатъчна за да активира повторно поемането на ВитаФер
 • Удължават времето за абсорбиране на препарата от растенията

Вещества подобряващи прилепването към третираната повърхност (адхезия):

 • По-здраво закрепване на капките разтвор към листата и минимизиране на загубите от прокапване

Сърфактанти:

 • Отговарят за равномерното разпределение на течността върху листата
 • Особено важни при пръскане на култури с восъчен налеп – рапица, зеле, лук и др.
 • Подобряват ефективността на пестицидите при използване в резервоарна смес с ВитаФер

 Изцяло хелатирани микроелементи EDTA:

 • Ефективно използване на всички хранителни елементи на тора
 • Бързо и ефективно действие
 • Максимално използване полезната стойност на тора

Продукти ВИТАФЕР