КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

20140322_093624Агрономическо обслужване

  • Изготвяне на цялостни технологии и препоръки за отглеждане на културите съобразно ВАШИТЕ конкретни условия
  • Доставка на семена, почвени и листни торове, продукти за растителна защита
  • Редовни посещения за обследване на посевите/насажденията и планиране на мероприятията съобразно динамиката в развитието на културите, агроклиматичните условия и спецификите на района
Гордеем се с нашия принос за по-ефективното земеделие
НАШАТА ФИЛОСОФИЯ

Нашите партньори да постигат по-добри финансови резултати чрез оптимизиране технологиите на отглеждане възползвайки се от нашите знания и опит

Нашите ценности
  • Качество на обслужването
  • Икономическата и агрономическата ефективност на препоръчаните решения – ръка за ръка
  • Посветени на работата, винаги на разположение
  • Коректни, честни, открити и партньорски взаимоотношения
  • Непрестанен стремеж към подобрения
  • Прилагаме всяка новост само след като сме се убедили в ефективността й

[dt_logos column_width=“140″ number=“6″ columns=“5″ dividers=“false“ category=“black-white“]