Ефикасност на биостимулантите ВитаФер Алги и ВитаФер Грийн при нахут след употреба на вегетационен хербицид на база бентазон. След приложение на хербицида 2/3 от листата на културата „изгарят“ напълно. Последва третиране с комбинация от ВитаФер Алги 200 мл/дка + ВитаФер Грийн 100 мл/дка.

На десетия ден след приложението на биостимулантите се наблюдава мощното им стимулиращо действие.

Algi+Green-Nahut

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.