Възстановяване на културата след силна фитотоксичност причинена от хербициди

Ефикасност на биостимулантите ВитаФер Алги и ВитаФер Грийн при нахут след употреба на вегетационен хербицид на база бентазон. След приложение на хербицида 2/3 от листата на културата „изгарят“ напълно. Последва третиране с комбинация от ВитаФер Алги 200 мл/дка + ВитаФер Грийн 100 мл/дка. На десетия ден след приложението на биостимулантите се наблюдава мощното им стимулиращо…