dsc_3572-rhizoctdsc_3544-rhizoctdsc_3554-rhizoct

Болестта е идентифицирана по млади пшенични растения през ноември 2016 г в Централна Южна България с помощта на проф. С. Бобев от Агарен Университет – Пловдив.

Rhizoctonia cerealis Van der Hoeven е почвено обитаваща гъба идентифицирана и съобщена за първи път от Van der Hoeven през 1977 г. в Холандия. Следват съобщения за наличие в много европейски страни в т.ч. Германия, Великобритания, Италия, Белгия, Франция, Швейцария, Украйна, Полша, Турция и Русия.

Запазва се като склероции и мицел в почвата или растителните остатъци на пшеницата и голям брой други растителни видове (захарно цвекло, памук, картофи и някои бобови). В началните фази причинява гниене на основите на младите растения или листното влагалище, което на по-късен етап води до полягане или белокласие.

Болестта се благоприятства от температури 16-28⁰С, с оптимум около 22⁰С, а редица автори съобщават за доказан увеличен риск от поява на болестта при по-бедни на органична материя почви. R. cerealis има ниски изисквания към почвената влага и поради тази причина се развива по-успешно на сухи и дренирани почви. Има данни, че за увеличаването разпространението на гъбата допринася и по-честата употреба на MBC-фунгициди – т.нар. Метил Бензимидазол Карбамати (беномил, карбендазим, флуберидазол, тиабендазол, тиофанат метил), които потискат развитието на естествените й антагонисти в т.ч. и гъбите от р. Trichoderma (Hamada, Yin, Chen and Ma 2011).

Контролът на болестта се извършва успешно чрез комбинация от агротехнически мероприятия и химична борба. Химичната борба започва с третиране на семената, последвано от вегетационно третиране в подходящите фази. На българския пазар са налични няколко ефикасни фунгицида, както за третиране на семена, така и за вегетационно приложение.

За изготвяне на прецизна стратегия за борба със заболяването се свържете със специалистите на Профиагро България www.profiagro.bg .

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.