РЯДКО СРЕЩАНО ЗАБОЛЯВАНЕ ЗАСТРАШАВА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Болестта е идентифицирана по млади пшенични растения през ноември 2016 г в Централна Южна България с помощта на проф. С. Бобев от Агарен Университет – Пловдив. Rhizoctonia cerealis Van der Hoeven е почвено обитаваща гъба идентифицирана и съобщена за първи път от Van der Hoeven през 1977 г. в Холандия. Следват съобщения за наличие в…