dsc_3505dsc_351620161025_100929

На все повече места в Централна Северна България се установява повреда от голи охлюви.
Повредата, както е видно от снимките, се изразява в миниране на листата, листните дръжки и стъблото на младите рапични растения. Тази повреда е характерна за по-ранните възрасти на неприятеля. С нарастване размера на охлювите повредите стават по-груби, наблюдава се скелетиране на листата, а при посеви в по-ранен етап от развитието изяждане на цялото растение.
В случая се касае за представител на р. Deroceras. Видовете от този род са разпространени в цялата страна и обитават обикновено открити пространства (ливади, пасища и др.). Условията на средата благоприятстващи намножаването им са прохладно, влажно лято и топла, дъждовна есен. Обикновено се хранят през нощта, но при облачно и влажно време са активни и денем. Горещото и сухо време, силната слънчева светлина, минусовите температури и вятърът са неблагоприятни за тях и отслабват активността им.
При масово намножаване могат изцяло да компрометират посева.
Борбата трябва да бъде навременна, извършва се с лимацидни препарати.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.