x8234e0s

Голям брой проучвания доказват пряката зависимост между дълбочината на сеитба и степента на братене, а в последствие и върху добива и качеството на продукцията. Доказано е, че най-добри резултати се получават при сеитба на дълбочина 3-4 см. Както се вижда от илюстрацията на FAO, при по-дълбоките сеитби се формират растения с намалена възможност за братене, респективно образуващи по-малък брой класове на квадратен метър. Най-негативно се отразява дълбоката сеитба на сортовете пшеница с къс колеоптил (обикновено това са нискостъблените сортове), чиито семена имат силно затруднено поникване при сеитби на дълбочина повече от 4 см.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.