Дълбочината на сеитба пряко влияе върху братимостта и добива на пшеницата

Голям брой проучвания доказват пряката зависимост между дълбочината на сеитба и степента на братене, а в последствие и върху добива и качеството на продукцията. Доказано е, че най-добри резултати се получават при сеитба на дълбочина 3-4 см. Както се вижда от илюстрацията на FAO, при по-дълбоките сеитби се формират растения с намалена възможност за братене,…