kubrat-fertiseeds2014

Опит с Ферти Сийдс изведен в района на гр. Кубрат от фирма Стемагро. Сеитбата на двата варианта е извършена в един и същи ден. Семената пшеница са от един сорт и една партида, третирани с еднакъв обеззаразител.
Наблюдава се значителна разлика в разитието на семената третирани с Ферти Сийдс и нетретираните семена. Дружното първоначално развитие при третираната с Ферти Сийдс пшеница се дължи на еднаквата запасеност на всички семена с хранителни елементи в началния етап от развитието им.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.