Качеството на семената – първата стъпка към успеха

Добрият старт на културата е пряко свързан с постигането на високи добиви и качествена продукция. Едни от най-важните аспекти на качеството на семената са:DSC_2372

Безкомпромисна технология на семепроизводство

Отглеждаме семената си по оптимална технология. В нашите полета не се допуска нападение от болести, плевели и неприятели. Максимално задоволяваме хранителните нужди на посевите. Всичко това – с цел получаване на семена с най-високо качество.

Готови за посев семена

Семената пшеница предлагани от Профиагро са третирани с качествен, широкоспектърен фунгицид за осигуряване на максимална защита от болести. Освен това върху семената е приложен и специално формулиран тор задоволяващ напълно хранителните нужди на пшеницата в началните етапи от развитието й.

Отлична заготовка

Грижливо почистваме и калибрираме семената си спазвайки не само официалните, а и нашите вътрешни, още по-строги стандарти.

Качествено третиране

Профиагро използва само доказани,  качествени продукти  и технология за третиране на семена. За нас е важно всяко едно семенце да получи своята правилна доза продукт по възможно най-деликатния и щадящ начин.

Сортове семена пшеница

Десетте стъпки към максималния добив от пшеницата