Дълбочината на сеитба пряко влияе върху братимостта и добива на пшеницата

Голям брой проучвания доказват пряката зависимост между дълбочината на сеитба и степента на братене, а в последствие и върху добива и качеството на продукцията. Доказано е, че най-добри резултати се получават при сеитба на дълбочина 3-4 см. Както се вижда от илюстрацията на FAO, при по-дълбоките сеитби се формират растения с намалена възможност за братене,…

Детайли

Изравнен старт и здрави пшенични растения през зимата

Опит с Ферти Сийдс изведен в района на гр. Кубрат от фирма Стемагро. Сеитбата на двата варианта е извършена в един и същи ден. Семената пшеница са от един сорт и една партида, третирани с еднакъв обеззаразител. Наблюдава се значителна разлика в разитието на семената третирани с Ферти Сийдс и нетретираните семена. Дружното първоначално развитие…

Детайли

Стартерен тор за ефективно подхранване на пшеницата

При проведените съдови опити с Ферти Сийдс се установи до 30% по-развита коренова система и 6-10% увеличен брой на образуваните братя (степента на братене зависи и от дълбочината на сеитба).

Отвори врати новият агроцентър на Профиагро за Южна България

Новата складова база и магазин за търговия на едро и дребно ще спомогне за по-успешната дейност на Профиагро в налагането на ефективните технологии на земеделие в Южна България разработвани от агрономите на фирмата.

Детайли