КОИ СМЕ НИЕ

Фирма Профиагро България ООД е създадена през 2013 година от специалисти с дългогодишен опит в агробизнеса. Основна цел на проекта е задоволяване нуждите на земеделското производство чрез създаване на партньорства от нов, по-ефективен и устойчив тип между агроиндустрията и земеделските производители.
Профиагро България обединява традицията в българското земеделие, иновациите на водещите в бранша и дългогодишния опит във внедряването на последните достижения на земеделската наука в нов, по-ефективен подход за посрещане на предизвикателствата в растениевъдството.

НАШАТА ЦЕЛ

Постигане на по-добри резултати от нашите партньори

Нашата цел е постигане на по-добър краен резултат от нашите партньори чрез оптимизиране технологиите на отглеждане.

Нашият подход

Нашият подход е внимателно да анализираме конкретните условия и да предложим възможно най-ефективната технология, извличайки максимума от потенциала на използваните семена, торове, продукти за растителна защита повишавайки тяхната полезна, добавена стойност в производството.

Ние даваме отговори на въпросите възникнали в ежедневната работа при отглеждането на земеделските култури, като с желание посрещаме всички нестандартни предизвикателства за да предложим оптимални решения на проблемите.

Нашите принципи

  • Качество на обслужването
  • Ефективност на препоръчаните решения
  • Посветени на работата, винаги на разположение
  • Коректни, честни, открити и партньорски взаимоотношения
  • Непрестанен стремеж към подобрения
  • Прилагаме всяка новост само след като сме се убедили в ефективността й

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Качествени семена пшеница АВЕНЮ С1

И тази година Профиагро България разполага с перфектно заготвени висококачествени семена пшеница АВЕНЮ С1. Всички семепроизводни посеви бяха успешно ожънати преди дъждовете. Заготовката е с новоизградена (2017г.) професионална линия на немската фирма Петкус. Семената са третирани с обеззаразител Витавакс Роял, стартерен тор Ферти Сийдс за бърз и дружен старт, дълбока коренова система, оптимално начално развитие…

Възстановяване на културата след силна фитотоксичност причинена от хербициди

Ефикасност на биостимулантите ВитаФер Алги и ВитаФер Грийн при нахут след употреба на вегетационен хербицид на база бентазон. След приложение на хербицида 2/3 от листата на културата „изгарят“ напълно. Последва третиране с комбинация от ВитаФер Алги 200 мл/дка + ВитаФер Грийн 100 мл/дка. На десетия ден след приложението на биостимулантите се наблюдава мощното им стимулиращо…

РЯДКО СРЕЩАНО ЗАБОЛЯВАНЕ ЗАСТРАШАВА ПШЕНИЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Болестта е идентифицирана по млади пшенични растения през ноември 2016 г в Централна Южна България с помощта на проф. С. Бобев от Агарен Университет – Пловдив. Rhizoctonia cerealis Van der Hoeven е почвено обитаваща гъба идентифицирана и съобщена за първи път от Van der Hoeven през 1977 г. в Холандия. Следват съобщения за наличие в…

Нова опасност за рапицата през тази есен

На все повече места в Централна Северна България се установява повреда от голи охлюви. Повредата, както е видно от снимките, се изразява в миниране на листата, листните дръжки и стъблото на младите рапични растения. Тази повреда е характерна за по-ранните възрасти на неприятеля. С нарастване размера на охлювите повредите стават по-груби, наблюдава се скелетиране на…